Vil du bli en av oss? Vi søker nye medarbeidere. Trykk her for mer informasjon.

RKK Rådgivning
Et SHA-selskap

SIKKERHETSKOORDINERING I ALLE LEDD

RKK Rådgivning
Et SHA-selskap

SIKKERHETSKOORDINERING I ALLE LEDD
https://rkkr.no/wp-content/uploads/2020/03/Arve-1-1280x854.jpg

SHA-rådgivning

Tilpasset kundens behov
RKK kan gi tilpasset rådgivning innenfor ulike faser i prosjektet. Denne rådgivningen blir lagt opp til oppdragsgivers behov med tanke på type oppdrag og lengde på oppdraget.

https://rkkr.no/wp-content/uploads/2020/03/SHA-Koordinatorer-Arbeid-2-1-1280x853.jpg

Koordinator Prosjekterende (KP)

Hjelp i prosjekteringsfasen
I planleggingen av et prosjekt krever byggherreforskriften §13 at byggherre utnevner en koordinator for prosjekteringsfasen. En SHA-rådgiver fra RKK kan tiltre i denne rollen. Vi er fleksible og tilpasser oss til enhver tid etter entreprisen og prosjekteringen.
https://rkkr.no/wp-content/uploads/2020/03/Oversikt-mange-maskiner-Bred-1-scaled.jpg

Koordinator Utførende (KU)

Sikre utførende fase
Våre SHA-koordinatorer har den nødvendige kunnskapen om Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen. Våre KU har alle utstrakt erfaring innen bygge- og anleggsarbeid. Ved å bruke rådgivere fra RKK er dere sikret at byggherren ivaretar sine plikter i henhold til byggherreforskriften.

RKK Rådgivning AS

Organisasjonsnummer: 923 152 075
+4792037087
firma@rkkr.no
Kontor i Oslo
Fridtjof Nansens Plass 4 , 0160 Oslo
Kontor i Trondheim
Falkenborgveien 9 (4.etg), 7044 Trondheim

Følg oss gjerne på Linkedin!