Bedriftspresentasjon på NTNU

Befaring på byggeplass

Vi ville la NTNU-studentene føle byggebransjen på kroppen og tok dem med ut på byggeplass. I samarbeid med Skanska, hovedbedrift og entreprenør på byggeprosjektet. var RKK Rådgivning på befaring for å vise vårt daglige virke innen SHA og veiledet studentene trygt rundt på prosjektet. Prosjektet vi var på var et spennende bygg midt i Trondheim, der Byggherre EC Dahls Eiendom skal utivkle et kunstmuseum og teater. Studentene viste årvåkenhet og interesse for hvordan SHA(sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) faktisk utøves i praksis. De fikk erfare SHA både ute på byggeplass og en gjennomgang av ulike roller innen SHA ut fra Byggherreforskriften.

Dersom du vil lese mer om SHA-rollene kan du se videre på våre sider:

Dersom SHA er helt nytt for deg kan det være at en artikkel i SHA-bloggen vår kan være oppklarende.

RKK Rådgivning og fremtidens SHA-koordinatorer

RKK Rådgivning satser på SHA-faget og vi satser på fremtidige SHA-koordinatorer. For å gå fra ord til handling, så tok vi turen til NTNU.

Dersom du er interessert i en karriere innen for vårt fagfelt, kan du se våre stillingsutlysninger her:

SHA, byggherreforskriften, damer i byggebransjen, mangfold i byggebransjen

Vil du vite mer om hva vi gjør?

RKK Rådgivning AS er partner i Samarbeid for Sikkerhet i Bygg og Anlegg (SfSBA).

https://rkkr.no/wp-content/uploads/2020/03/Samarbeid-for-sikkerhet-i-bygg-og-anlegg-sfs-ba-320x180.png

RKK Rådgivning AS

Organisasjonsnummer: 923 152 075
+4792037087
firma@rkkr.no
Kontor i Oslo
Fridtjof Nansens Plass 4 , 0160 Oslo
Kontor i Trondheim
Falkenborgveien 9 (4.etg), 7044 Trondheim
Kontor i Drammen
Kontorhuset Kjellstad, 3. etasje Kjellstad Næringspark, St. Hallvards vei 3, 3414 Lierstranda
Kontor i Bergen
Lønningsvegen 47, 5258 Blomsterdalen

Følg oss gjerne på Linkedin!