Bedriftspresentasjon på NTNU

SHA-koordinator, Koordinator prosjekterende KP, Koordinator utførende KU,

Befaring på byggeplass

Vi ville la NTNU-studentene føle byggbransjen på kroppen og tok dem med ut på byggeplass.

I samarbeid med hoved/samordningsbedrift Skanska på prosjektet var RKK Rådgivning på befaring for å vise vårt daglige virke innen SHA, og veiledet studentene trygt rundt på byggeplass. Prosjektet, der EC Dahls Eiendom AS er byggherre, består av rehabilitering og ombygging av den gamle Postgården som skal bli Posten Moderne og et flunkende nytt bygg som skal huse Nye Hjorten Teater midt i Trondheim sentrum. Dette er en del av EC Dahls Eiendom`s satsning innenfor Midtbykvartalet i Trondheim.

Studentene viste årvåkenhet og interesse for hvordan SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) faktisk utøves i praksis. De fikk erfare SHA både ute på byggeplass og en gjennomgang av ulike roller innen SHA ut fra Byggherreforskriften.

Dersom du vil lese mer om SHA-rollene kan du se videre på våre sider:

Dersom SHA er helt nytt for deg kan det være at en artikkel i SHA-bloggen vår kan være oppklarende.

SHA, byggherreforskriften, damer i byggebransjen, mangfold i byggebransjen

RKK Rådgivning og
fremtidens SHA-koordinatorer

RKK Rådgivning satser på SHA-faget og vi satser på fremtidige SHA-koordinatorer. For å gå fra ord til handling, så tok vi turen til NTNU.

Dersom du er interessert i en karriere innen for vårt fagfelt, kan du se våre stillingsutlysninger her:

Vil du vite mer om hva vi gjør?

RKK Rådgivning AS er partner i Samarbeid for Sikkerhet i Bygg og Anlegg (SfSBA).

https://rkkr.no/wp-content/uploads/2020/03/Samarbeid-for-sikkerhet-i-bygg-og-anlegg-sfs-ba-320x180.png

Kontakt RKK Rådgivning

Her kan du ta kontakt dersom du ønsker våre SHA-tjenester.

  RKK Rådgivning AS

  Organisasjonsnummer: 923 152 075
  +4792037087
  firma@rkkr.no
  Kontor i Oslo
  Fridtjof Nansens Plass 4 , 0160 Oslo
  Kontor i Trondheim
  Falkenborgveien 9 (4.etg), 7044 Trondheim
  Kontor i Drammen
  Kontorhuset Kjellstad, 3. etasje Kjellstad Næringspark, St. Hallvards vei 3, 3414 Lierstranda
  Kontor i Bergen
  Lønningsvegen 47, 5258 Blomsterdalen

  Følg oss gjerne på Linkedin!