Hvordan komme i gang med SHA?

Arbeidere i refleksvest står på en byggeplass.

Nedenfor har vi samlet noen gode nettsider det kan være lurt å kikke på, om du ønsker å lære mer om temaet sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

SHA bloggen

https://rkkr.no/

Hva gjør en SHA- koordinator ?
https://rkkr.no/blogg/blog-grid/hva-gjor-en-sha-koordinator-2/

Hvordan lage en SHA- plan?
https://rkkr.no/hvordan-lage-en-sha-plan/


Byggherreforskriften §16

https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/byggherreforskriften/2/16/


https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-08-03-1028#KAPITTEL_2

Se spesielt kapittel 2 om byggherrens plikter og § 13 og 14, for mer om utpeking og oppfølging av koordinator/ Koordinering og oppfølging av arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Arbeidstilsynet hjemmeside

https://www.arbeidstilsynet.no/hms/hms-i-bygg-og-anlegg/byggherreforskriften/

Hvordan vi i
RKK Rådgivning ser SHA

Kontakt RKK Rådgivning

Her kan du ta kontakt dersom du ønsker våre SHA-tjenester.

  RKK Rådgivning AS

  Organisasjonsnummer: 923 152 075
  +4792037087
  firma@rkkr.no
  Kontor i Oslo
  Fridtjof Nansens Plass 4 , 0160 Oslo
  Kontor i Trondheim
  Falkenborgveien 9 (4.etg), 7044 Trondheim
  Kontor i Drammen
  Kontorhuset Kjellstad, 3. etasje Kjellstad Næringspark, St. Hallvards vei 3, 3414 Lierstranda
  Kontor i Bergen
  Lønningsvegen 47, 5258 Blomsterdalen

  Følg oss gjerne på Linkedin!