RKK Rådgivning åpner kontor i Trondheim

RKK Trondheim leder

Tone Tiller er leder for avdelingen og i dette intervjuet får du vite litt om Tone og hennes tanker når hun åpner avdelingen i Trøndelag.

RKK Rådgivning Trondheim Tone Tiller SHA Koordinator

Kontoret til RKKs avdeling i Trondheim finner du i 4.etasje i Falkenborgveien 9 i Sirkus Shopping.
Alle er hjertelig velkommen til å komme innom for en kopp kaffe og en prat om SHA.

 Hvorfor starte opp egen avdeling i RKK Rådgivning i Trondheim?

Det var fristende å få muligheten til å begynne i et rent SHA- drevet selskap som RKK Rådgivning AS. Revidert byggherreforskrift ble gjeldende fra 1.januar 2021. Denne revisjonen gjør det høyst aktuelt aktuelt å tilby SHA som et selvstendig fag for byggherrer og til selskap som tilbyr tjenester innen prosjektledelse og byggeledelse.

RKK Rådgivning AS er det eneste av sitt slag i Trondheim som tilbyr utelukkende SHA-tjenester. Jeg syns Trondheim er en spennende og nyskapende by som er passende til å etablere seg innen SHA-fagfeltet.

Hva er det som preger ditt SHA-arbeid?

Det som preger mitt arbeid er å ha muligheten til å jobbe både som koordinator utførende (KU) og koordinator prosjekterende (KP) i et allerede etablert selskap med gode fagfolk som har relevant kunnskap,

Ellers vil jeg si at min kompetanse og bakgrunn fra arbeid hos entreprenør i stor grad preger min jobb som SHA-koordinator.

Hva er den viktigste arbeidsoppgaven til en SHA-koordinator?

Den viktigste oppgaven er å påse at risikoen i prosjektet er håndterbar og at alle fag har forståelse for risikoene i prosjektet, Risikoen som avdekkes under prosjektering og etter hvert i utførelsen må inneholde så gode tiltak at det er gjennomførbart for entreprenørene på prosjektet.

Vi går inn som koordinator prosjekterende (KP) for å finne teknisk gode løsninger.

Alle parter som er involvert i et bygg- og anleggsprosjekt skal komme hjem uskadd etter en arbeidsdag. Vårt fokus i RKK Rådgivning vil alltid være på ett menneskelig plan.
Prosjektet skal være gjennomførbart på sikker måte, slik at alle involverte parter kan føle seg trygge.

 
Hva er det viktigste arbeidet som utføres av deg på en byggeplass? 

Det er ett samspill mellom SHA og HMS i ett prosjekt.

Min viktigste arbeidsoppgave på byggeplassen er å rådføre seg med byggherren og entreprenøren. Deretter går jeg over detaljer med dem i forhold til risikovurderinger og farer som finnes på byggeplassen. Jeg markerer disse farene i en framdriftsplan og foretar en nødvendig risikofordeling.

Beskriv en typisk arbeidsdag 

Vanligvis er jeg ute på koordineringsbefaringer på mine prosjekter på bygg- og anleggsplasser. I tillegg består min arbeidsdag av møter med byggherrer og entreprenører, i disse spesielle tider foregår disse møtene på Teams. Det er også en del dokumentasjon som må gjøres, slik som utarbeidelse av rapporter, tilstedeskontroller, seriøsitetskontroller, hendelsesrapporter, SHA månedsrapporter og mye annet.

I hvilken grad er erfaring og kunnskap viktig i utførelsen av arbeidet som SHA-koordinator?

Min bakgrunnen er essensiell for å klare å se helheten på en byggeplass. Det er en fordel med praktisk bakgrunn hos entreprenør, i hvert fall når man innehar rollen som koordinator utførende (KU). Praktisk erfaring som KU er viktig å ha.

 
Hvorfor skal kundene velge dere i RKK Rådgivning AS som en fremtidig samarbeidspartner? 

På grunn av at vi ikke vil havne i en rollekonflikt mellom KU og KP, da vi utfører begge rollene.
Vi kan også levere SHA-arbeid fra A til Å.
Vi er ikke innblandet i byggeledelsen eller prosjektledelsen.
Vi leverer ikke byggeledelse eller prosjektledelse, kun ren SHA.

 
SHA, Bygg, SHA-koordinator
Hvilke fordeler vil dere kunne tilby fremfor deres konkurrenter?

Vi kan tilby en helhetlig SHA-tjeneste med fullt fokus på SHA.

Kontakt RKK Rådgivning

Her kan du ta kontakt dersom du ønsker våre SHA-tjenester.

  RKK Rådgivning AS

  Organisasjonsnummer: 923 152 075
  +4792037087
  firma@rkkr.no
  Kontor i Oslo
  Fridtjof Nansens Plass 4 , 0160 Oslo
  Kontor i Trondheim
  Falkenborgveien 9 (4.etg), 7044 Trondheim
  Kontor i Drammen
  Kontorhuset Kjellstad, 3. etasje Kjellstad Næringspark, St. Hallvards vei 3, 3414 Lierstranda
  Kontor i Bergen
  Lønningsvegen 47, 5258 Blomsterdalen

  Følg oss gjerne på Linkedin!