Lønns- og arbeidsvilkår

To personer med refleksvest som går befaring på byggeplass.

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår er en lovfestet forskrift som skal bidra til at ansatte i virksomheter som utfører tjenester og bygge- og anleggsarbeider for offentlige oppdragsgivere, ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler.

RKK Rådgivning utfører kontroller av lønns- og arbeidsvilkår og vi har utstrakt erfaring med å kontrollere seriøsitetsbestemmelser for ulike aktører innenfor bygg, anlegg og renholds bedrifter. Ut fra offentlige og private aktører sine seriøsitetskrav kan vi tilby tjenester som er tilrettelagt for de ulike kravene, derunder lønn- og arbeidsvilkår. Vi kan benytte HMSREG eller andre systemer, når vi gjennomfører våre seriøsitetskontroller og tilbyr hjelp og innføring i det systemet vi benytter oss av til enhver tid. Vi utfører til stadighet arbeids- og lønnsvilkår-kontroller med ulike byggherrer, entreprenører og over- og underleverandører. Vi har egne sjekklister, avviksregister og rapporter til dette formålet.

Lønns- og arbeidsvilkår stilles som et krav i seriøsitetsbestemmelser til arbeid som skal utføres på bygg- eller anleggsprosjekter. De anbefalte seriøsitetskravene omfatter dels forhold som etter regelverket må kontrakt-reguleres, og dels bestemmelser som anbefales brukt. Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening (BNL), Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge (KS) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) står sammen bak forslag til seriøsitetsbestemmelser til bruk i bygg- og anleggskontrakter. Offentlige oppdragsgivere anbefales å bruke Seriøsitetsbestemmelsene i bygg- og anleggskontrakter.

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Med sosial dumping menes særlig at utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge mottar vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere.

RKK Rådgivning ønsker å begrense sosial dumping på arbeidsplassen ved å kunne tilby regelmessige rutinekontroller. Vi skreddersyr en avviksrutine for leverandørene slik at de enkelt vil kunne begrense sosial dumping på arbeidsplassen. Vi vil kunne bistå leverandører i å utføre grundige seriøsitetskontroller for våre kunder.

Slik bidrar man til bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping på byggeplasser.  .

https://rkkr.no/wp-content/uploads/2021/07/Byggeplass-Infrastruktur-Bakke-Fabeltunet-1536x864.jpg

Kontroll og krav til lønns- og arbeidsvilkår

RKK Rådgivning utfører lønns- og arbeidsvilkår kontroller for å kontinuerlig sikre at det ikke forekommer uaktsomhet blant leverandørene , og for å hjelpe å ivareta byggherre sin plikt iht. Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett § 5 og 6. Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører (herunder innleide) har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til:

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal leverandøren rette forholdet. Eksempler på brudd vil være uenighet om minste eller maksimale arbeidstid, uenighet om lønn (overtidstillegg, skift- og turnustillegg, dekning av utgifter til reise, kost og losj). Disse bruddene forekommer mellom leverandør og ansatt.

Ved kontroll av lønn og arbeidstider må firma som kontrolleres fremlegge:

 • Arbeidsavtale(kontrakt)
 • Lønnslipper for kontrollperiode
 • Tilhørende timelister
 • Evnt. Avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden
 • Pensjonistordninger OTP
 • Tariffavtale, dersom leverandør er omfattet av dette

RKK Rådgivning har mulighet til å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår til leverandør ved å tilby tjenester tilrettelagt for de ulike kravene. Vi sørger for rutinekontroll iht. allmenngjøringsforskriften på alle våre prosjekter og vi tar regelmessige stikkprøver på byggeplassen.

Kontakt RKK Rådgivning

Her kan du ta kontakt dersom du ønsker våre SHA-tjenester.

  RKK Rådgivning AS

  Organisasjonsnummer: 923 152 075
  +4792037087
  firma@rkkr.no
  Kontor i Oslo
  Fridtjof Nansens Plass 4 , 0160 Oslo
  Kontor i Trondheim
  Falkenborgveien 9 (4.etg), 7044 Trondheim
  Kontor i Drammen
  Kontorhuset Kjellstad, 3. etasje Kjellstad Næringspark, St. Hallvards vei 3, 3414 Lierstranda
  Kontor i Bergen
  Lønningsvegen 47, 5258 Blomsterdalen

  Følg oss gjerne på Linkedin!