Om RKK Rådgivning


RKK Rådgivning AS
Et SHA-selskap

RKK Rådgivning AS er et nystartet selskap som leverer tjenester innenfor sikkerhet, helse og arbeidsmiljø(SHA). Vi jobber hovedsakelig med rollene koordinator utførende (KU) og koordinator prosjekterende (KP). Vi er flere ansatte med ulike kompetanseprofiler innen SHA. Våre rådgivere er allsidige, vi jobber både med bygg, anlegg og samferdsel.

Selskapet er i en ekspansjonsfase og vi utfører våre tjenester innen SHA for private og offentlige kunder. Vi gjør både små og store oppdrag av ulik varighet. RKK Rådgivning er med i flere eksterne SHA-fagmiljøer for å holde oss oppdatert på fagfeltet og vi gjør det vi kan for å bidra til videre utvikling av SHA-faget.

Vi er spesialister på SHA og koordinering av risikoforhold. RKK ønsker å gjøre topp arbeid for våre kunder og skape trygghet og tillit til byggherren gjennom helhetlig og relevant SHA.

Vi vil samarbeide best mulig. Rollen som SHA-koordinator handler om å koordinere ulike fagområder som kan ha helt ulike perspektiver, vi jobber for å samordne deres syn på SHA slik at prosjektene blir trygge. Vår viktigste samarbeidspartner er byggherren og vi gjør alt vi kan for å ivareta byggherrens interesser.

Vi i RKK ønsker å komme så tidlig inn i prosjektet som mulig. Dette for å forankre en god forståelse av SHA innenfor ulike grupper av prosjektet. Slik unngår man at prosesser blir satt i gang uten nødvendige tilpasninger til SHA. Dette bidrar til økt trygghet gjennom alle prosesser i prosjektet.

Vi har høye standarder for kommunikasjon. RKK koordinerer prosjektaktiviteter i tett samspill med ulike aktører i prosjektet og finner SHA-løsninger som fører til god måloppnåelse og sikker prosjektgjennomføring.

Vi har en praktisk tilnærming til SHA ved at våre rådgivere setter seg godt inn i forholdene rundt det unike prosjektet ved å være tilstedes når det trengs.

RKK Rådgivning AS er partner i Samarbeid for Sikkerhet i Bygg og Anlegg.

https://rkkr.no/wp-content/uploads/2020/03/Samarbeid-for-sikkerhet-i-bygg-og-anlegg-sfs-ba-320x180.png

RKK Rådgivning AS

Organisasjonsnummer: 923 152 075
+4792037087
firma@rkkr.no
Kontor i Oslo
Fridtjof Nansens Plass 4 , 0160 Oslo
Kontor i Trondheim
Falkenborgveien 9 (4.etg), 7044 Trondheim
Kontor i Drammen
Kontorhuset Kjellstad, 3. etasje Kjellstad Næringspark, St. Hallvards vei 3, 3414 Lierstranda
Kontor i Bergen
Lønningsvegen 47, 5258 Blomsterdalen

Følg oss gjerne på Linkedin!