Koordinator Prosjekterende (KP)

SIKKERHET FRA START TIL SLUTT

Sentralt for KP-arbeidet er en inngående forståelse av prosjektets egenart. KP gjør en nødvendig kartlegging av risikoforholdene knyttet til gjennomføring av prosjektets ulike faser og prosesser. KP identifiserer forhold ved prosjektet det er særlig viktig å ta hensyn til under utførelsen av prosjektet. Koordinator prosjekterende koordinerer risikoforholdene fra alle prosjekterende fagområder i prosjektet. Disse risikoforholdene integreres under spesifikke tiltak i SHA-planen.

Målet er økt trygghet i alle deler av prosjektet. RKK ønsker å komme inn så tidlig som mulig inn i prosjektet for å kunne etablere gode rutiner. Byggherreforskriften gir også mulighet for å tilegne hele prosjektet til en koordinator som tar prosjektet gjennom prosjekterende og utførende fase. RKK har gjort dette ved flere anledninger og tar gjerne på seg slike engasjementer.

Når byggherren setter krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), og integrerer SHA som del av prosjektet, fører dette til:

 • Færre ulykker og skader.
 • Økt trivsel og lavere sykefravær.
 • Bedre rammevilkår for bransjen på sikt.
 • Mer fornøyde entreprenører og arbeidstakere.
 • Sikrere ferdigstillelse.
 • God omdømmebygging for alle involverte i prosjektet.
Koordinator Prosjekterende

TYPISKE OPPGAVER FOR KP

 • Sørger for at de plikter som følger av byggherreforskriften blir ivaretatt i prosjekteringen.
 • Utarbeider SHA-plan og påser at SHA er et fast tema i prosjekteringsmøter.
 • Passer på at SHA er en del av vurderingsgrunnlaget ved valg av arkitektoniske og tekniske løsninger.
 • Ser til at SHA blir ivaretatt i utførelsesfasen av prosjektet ved at SHA er inkludert i fremdriftsplan for videre arbeid.

TA GJERNE KONTAKT

Dersom du ønsker vårt bidrag i deres prosjekt.

  RKK Rådgivning AS

  Organisasjonsnummer: 923 152 075
  +4792037087
  firma@rkkr.no
  Kontor i Oslo
  Fridtjof Nansens Plass 4 , 0160 Oslo
  Kontor i Trondheim
  Falkenborgveien 9 (4.etg), 7044 Trondheim
  Kontor i Drammen
  Kontorhuset Kjellstad, 3. etasje Kjellstad Næringspark, St. Hallvards vei 3, 3414 Lierstranda
  Kontor i Bergen
  Lønningsvegen 47, 5258 Blomsterdalen

  Følg oss gjerne på Linkedin!