Koordinator Utførende (KU)

SIKKERHET I UTFØRENDE FASE

Koordinator utførende (KU) har som ansvar å ivareta Byggherreforskriftens krav til koordinering (§14a) og samtidig påse at byggherrens krav til forebyggende tiltak (§9) gjennomføres. Utover dette skal KU sørge for at det føres oversiktslister (BHF § 15).

Våre koordinator utførende (KU) har den nødvendige kunnskapen om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), og dette inkluderer arbeidsmiljøloven. Gjennom å bruke RKK sine tjenester kan byggherren ivareta sine plikter i henhold til byggherreforskriften. Våre KU har alle utstrakt erfaring innen bygge- og anleggsarbeid.

Når byggherren setter krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), og integrerer SHA som del av prosjektet, fører dette til:

 • Færre ulykker og skader.
 • Økt trivsel og lavere sykefravær.
 • Bedre rammevilkår for bransjen på sikt.
 • Mer fornøyde entreprenører og arbeidstakere.
 • Sikrere ferdigstillelse.
 • God omdømmebygging for alle involverte i prosjektet.
https://rkkr.no/wp-content/uploads/2020/02/IMG_0743-1024x768.jpg

TYPISKE OPPGAVER FOR KU

 • Sørger for at de plikter som følger av byggherreforskriften blir ivaretatt i utførelsesfasen av prosjektet.
 • Mottar og setter seg inn i SHA-plan utarbeidet av KP, samt øvrige prosjektdokumenter (HMS planer fra entreprenør).
 • Ajourfører og kompletterer SHA planen.
 • Ser til at foreskrevne meldinger blir oversendt Arbeidstilsynet (slik som forhåndsmelding til Arbeidstilsynet).
 • Deltar i vernerunder administrert av hovedbedrift.
 • Forsikrer at anvisninger i SHA-planen (risiko og tiltak) blir fulgt, og rapporterer eventuelle avvik til byggherren.
 • Passer på at SHA er fast tema på byggemøter og en del av vurderingsgrunnlaget ved valg av tekniske, organisatoriske og fremdriftsmessige løsninger i utførelsesfasen

TA GJERNE KONTAKT

Dersom du ønsker vårt bidrag i deres prosjekt.

  RKK Rådgivning AS

  Organisasjonsnummer: 923 152 075
  +4792037087
  firma@rkkr.no
  Kontor i Oslo
  Fridtjof Nansens Plass 4 , 0160 Oslo
  Kontor i Trondheim
  Falkenborgveien 9 (4.etg), 7044 Trondheim
  Kontor i Drammen
  Kontorhuset Kjellstad, 3. etasje Kjellstad Næringspark, St. Hallvards vei 3, 3414 Lierstranda
  Kontor i Bergen
  Lønningsvegen 47, 5258 Blomsterdalen

  Følg oss gjerne på Linkedin!