Personvernerklæring

Personvernerklæring

Sist gang oppdatert 26.mars 2020

Vi i RKK Rådgivning (“Selskap”, “vi”, “oss” og “vår”) vil takke for at du benytter deg av vår nettside. Vi forplikter oss til å beskytte deres personlige informasjon og ditt personvern. Dersom du har noen spørsmål vedrørende vår erklæring eller hvordan vi behandler din personlige informasjon, vennligst send en e-post til firma@rkkr.no.

Når du besøker vår nettside http://www.rkkr.no og bruker våre tjenester, så betror du oss med din personlige informasjon. Vi tar ditt personvern på alvor. I denne personvernserklæringen så vil vi forklare deg på best mulig hvilken type informasjon vi samler, hvordan vi bruker informasjonen og hvilke rettigheter du har i den forbindelse. Vi håper at du tar deg tid å lese nøye gjennom, fordi vi mener det er viktig. Dersom det skulle være noen av vilkår du skulle være uenig med, ber vi deg å slutte å bruke vår nettside og våre tjenester.

Denne personvernerklæringen gjelder for all informasjon som er samlet inn gjennom vår nettside www.rkkr.no og andre relaterte tjenester, salg, markedsføring eller arrangementer (i denne sammenheng er blir «tjenester» brukt som en samlebetegnelse).

Vennligst les denne personvernerklæringen nøye da dette vil kunne hjelpe deg med beslutningsrelevant informasjon med tanke på å dele din personlige informasjon med oss.

1. HVA SLAGS INFORMASJON SAMLER VI INN?

Den personlige informasjonen du gir oss.

Kort fortalt: Vi samler inn den personlige informasjonen du gir oss.

Vi samler inn personlig informasjon som du frivillig gir oss når du vi interesse i våre tjenester og våre produkter ved å delta i aktiviteter tilknyttet våre tjenester eller på annen måte kontakter oss.

Den personlige informasjonen som vi samler inn er avhengig av sammenhengen rundt din kontakt med oss og våre tjenester, valgene du gjør og produktene du bruker. Den personlige informasjonen kan omfatte følgende:

Offentlig tilgjengelig informasjon. Vi samler inn fornavn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer og annen lignende data.

All personlig informasjon som du gir oss må være riktig, fullstendig og presis. Du må gi oss beskjed om endringer i denne personlige informasjonen.

Automatisk innsamlet informasjon, slik som IP-adresse og/eller nettleser og device kjennetegn,blir automatisk samlet inn når du besøker våre tjenester.

Vi samler automatisk inn informasjon når du besøker, bruker og navigerer innenfor våre tjenester. Denne informasjonen avslører ikke din spesfikke identitet (som ditt navn eller kontaktinformasjon), men kan omfatte bruksinformasjon slik som type device, IP-adresse, nettleser, device-egenskaper, operativsystem, språkkonfigurasjon, referanse-URL, navn på device, land, lokasjon, informasjon om hvordan og når du bruker våre tjenester og annen teknisk informasjon. Denne informasjonen blir først og fremst benyttet til å opprettholde sikkerhet og drift av våre tjenester, sammen med våre interne analyser og rapporter. Som mange andre bedrifter, så samler vi også inn informasjon gjennom bruk av cookies og lignende teknologi..


Innsamlet informasjon fra andre kilder

Kort fortalt: Vi samler inn begrenset data fra offentlige databaser, kommersielle aktører og andre eksterne kilder.

Vi kan samle inn informasjon om deg fra andre kilder, slik som offentlige databaser, kommersielle aktører og andre tredjeparter. Eksempler på den informasjonen vi mottar fra andre kilder er: sosiale medier profil informasjon, leads og søkemotorgenerert informasjon og linker, inkludert betalte linker. Skulle det være av interesse, så kan vi informere deg om kilden til informasjonen vi har innsamlet innenfor rimelig tid etter vi har samlet inn den personlige informasjonen, på det seneste innen en måneds tid.

2. HVORDAN BRUKER VI INFORMASJONEN?

Kort fortalt: Vi behandler din informasjon på bakgrunn av legitime forretningsmessige interesser, vårt kundeforhold med dere, våre juridiske forpliktelser og/eller ditt samtykke.

Vi bruker din innsamlede personlige informasjon gjennom våre tjenester for å oppfylle en rekke ulike forretningsmessige behov beskrevet nedenfor. Vi behandler din personlige informasjon for å oppnå legitime forretningsinteresser og for å komme i kontakt med deg for å tilby våre produkter med ditt samtykke og i tråd med våre juridiske forpliktelser. Vi beskriver måten vi gjør dette nedenfor:

Vi bruker informasjon vi mottar eller innsamler:

For å levere bestillingen du har kommet med: Vi kan bruke din informasjon for å gjennomføre og drifte dine bestillinger, betalinger og transaksjoner som har blitt gjort gjennom våre tjenester.

For å levere tjenester til brukeren: Vi kan bruke din informasjon til å gi deg den tjenesten du etterspør.

3. KOMMER VI TIL Å DELE TJENESTEN DIN MED NOEN?

Kort fortalt: Vi deler kun informasjon med ditt samtykke, i tråd med gjeldende lover, for å tilby deg tjenester, for å beskytte dine rettigheter, eller for å etterleve forretningsmessige forpliktelser.

Vi kan behandle eller dele data ut fra de følgende juridiske forhold:

Samtykke: Vi kan dele dine data dersom du har gitt oss særlig samtykke til å bruke din personlige informasjon for et spesifikt formål.

Legitimt formål: Vi kan bruke dine data når det er nødvendig for å oppnå våre legitime forretningsmessige interesser.

Utførelse av kontrakt: Når vi har inngått en kontrakt med deg så kan vi bruke din personlige informasjon for å gjennomføre betingelsene i kontrakten.

Juridiske forpliktelser: Vi kan dele din informasjon om vi er juridisk forpliktet til å gjøre det som følge av gjeldende lover, krav fra myndigheter, rettsprosesser eller rettslig kjennelse, slik som for eksempel en stevning.

Særlig forhold: Vi kan dele din informasjon dersom vi er overbevist om at det er nødvendig å etterforske, hindre eller handle i forhold til potensielt brudd på våre bestemmelser, mistanke om svindel, situasjoner med potensielle trusler mot sikkerheten til enkeltmennesker og ulovlige aktivitet, eller som bevis i etterforskning der vi er involvert.

Helt konkret, så kan vi behandle dine data eller dele din personlige informasjon i følgende situasjoner:

Forretningstransaksjoner: Vi kan dele eller overføre din informasjon i tilknytning til eller i løpet av forhandlinger av ethvert oppkjøp, salg av selskapets eiendeler, finansering eller anskaffelse av hele eller en del av vårt selskap til et annet selskap.

Tredjeparts reklame: Vi kan bruke tredjeparts markedsføringsselskaper til å vise reklamer når du besøker våre tjenester. Disse selskapene kan bruke informasjon om dine besøk til vår nettside og andre nettsider som tilhøre web-cookies og annen sporingsteknologi for å tilby reklame av varer og tjenester som du har interesse av.

4. BRUKER VI COOKIES OG ANDRE SPORINGSTEKNOLOGI?

Kort fortalt: Vi kan bruke cookies og andre sporingsteknologi for å samle inn og lagre din informasjon.

Vi kan bruke cookies og lignende sporingsteknologi (som web beacons og pixels) for å få tilgang til og lagre informasjon. Spesifikk informasjon om hvordan vi bruker slik teknologi and hvordan du kan unngå enkelte cookies er forklart i våre Cookie-vilkår.

5. BRUKER VI GOOGLE MAPS?

Kort fortalt: Ja, vi bruker Google Maps for å gjøre våre tjenester bedre.

Denne nettsiden bruker Google Maps API. Du kan finne vilkårene til Google Maps API her: https://developers.google.com/maps/terms

For å bedre kunne forstå Google sin personvernerklæring kan du gå inn her:
https://policies.google.com/privacy

Når du bruker Google Maps API på vår side er du bundet av brukervilkårene til Google. Du har også samtykket til at vi kan innsamle og finne din lokasjon. Du kan trekke ditt samtykke når du selv vil.

6. HVOR LENGE BEHOLDER VI INFORMASJONEN DIN?

Kort fortalt: Vi beholder din informasjon så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i personvernerklæring med unntak andre lovmessige forhold måtte gjelde.

Vi vil kun beholde din personlige informasjon så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som følger av vår personvernerklæring, med mindre en lengre periode med oppbevaring trengs eller kreves av lovmessige hensyn (slik som skatt, regnskap eller andre lovmessige krav). Ingen formål i denne erklæringen vil gjøre at vi oppbevarer din personlige informasjon lenger enn et år.

Dersom vi har pågående legitime forretningsmessige behov for å behandle din personlige informasjon, vil vi enten slette eller anonymisere den. Dersom dette ikke er mulig (for eksempel fordi din personlige informasjon har blitt lagret som sikkerhetskopi) så vil vi lagre din personlige informasjon og isolere den fra videre behandling inntil det er mulig å slette den.

7. HVORDAN SIKRER VI DIN INFORMASJON?

Kort fortalt: Vi ønsker å beskytte din personlige informasjon gjennom å ta både organisatoriske og tekniske sikkerhetshensyn

Vi har igangsatt nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetshensyn som er tilrettelagt for å beskytte all personlig innformasjon som vi behandler. Likevel, vær vennlig å huske at vi ikke kan garantere at internett i seg selv er hundre prosent trygt og sikkert. Selv om vi gjør vårt aller beste for å beskytte din personlige informasjon, er overføring av personlig informasjon fra og til våre tjenester på din egen risiko. Du bør bare bruke våre tjenester fra en sikker tilkobling.

8. SAMLER VI INN INNFORMASJON FRA MINDREÅRIGE?

Kort fortalt: Så langt vi selv er bekjent med så samler vi ikke inn data fra eller driver markedsføring mot barn under 18 år.

Så langt vi selv er bekjent med så har vi ikke data fra eller driver markedsføring mot barn under 18 år. Ved å bruke våre tjenester, vedgår du at du er minst 18 år gammel eller at du er forelder eller er ansvarlig for en mindreårig du har samtykke fra den mindreårige til å bruke våre tjenester. Dersom vi får vite at personlig informasjon fra personer under 18 år har blitt innsamlet så vil raskt slette disse dataene fra våre databaser. Dersom du er kjent med at noen slike data er blitt innsamlet fra barn under 18 år vennligst send en mail til oss: firma@rkkr.no.

9. HVILKE PERSONVERNRETTIGHETER HAR DU?

Kort fortalt: Innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) som gir deg tilgang og kontroll over din personlige informasjon. Du kan se gjennom, endre eller slette dine data når som helst.

I noen områder (som det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde (EØS)) har du særlige rettigheter som del av lover om databeskyttelse. Disse lovene kan omfatte retten til å (i) be om tilgang til eller få en kopi av din personlige informasjon. (ii) å be om å få rette på eller slette (iii) å forby behandling av din personlige informasjon og (iv) dersom mulig, flytte data. Under noen omstendigheter kan du også ha rett til å uttale deg mot behandling av din personlige informasjon. Dersom du har en slik henvendelse, vennligst send e-post til firma@rkkr.no . Vi vil behandle alle henvendelser i tråd med gjeldende lover om databeskyttelse.

Dersom vi er avhengig av ditt samtykke for å behandle din personlige informasjon så har du rett til å trekke ditt samtykke tilbake når som helst. Om du skulle velge å trekke tilbake ditt samtykke så vil vi overholde gjeldende lover inntil samtykket er trukket tilbake.

Dersom du er norsk statsborger så er du under EØS-bestemmelser som reguleres av Datatilsynet og du kan kontakte de om du tror vi behandler din personlige informasjon i strid med gjeldende lover. Datatilsynet kan kontaktes her: https://www.datatilsynet.no/

Cookies og lignede teknologi: De fleste nettlesere godtar cookies automatisk. Dersom du foretrekker det så kan du vanligvis stille inn til å fjerne og avvise cookies. Om du velger å fjerne cookies eller avvise cookies, så kan det påvirke ytelse og opplevelse av våre tjenester.

10. DATAINNBRUDD

Et datainnbrudd skjer når det er uautorisert adgang til eller innsamling, bruk, deling eller spredning av personlig informasjon. Du vil bli varslet om datainnbrudd når RKK Rådgivning AS tror at du sannsynligvis er i fare. For eksempel, et datainnbrudd kan resultere i økonomisk skade eller vil kunne skade din psykiske eller fysiske helse. Når RKK Rådgivning AS blir klar over sikkerhetsbrudd som har eller kanskje har resultert i uautorisert tilgang, bruk eller spredning av personlig informasjon, så vil RKK Rådgivning AS omgående etterforske saken og gi beskjed til nødvendige myndighet innen 72 timer etter selskapet har blitt klar over datainnbruddet med mindre datainnbruddet trolig ikke vil medføre skade eller innskrenkning av frihet til faktiske personer.

11. HVORDAN KONTROLLERE DO-NOT-TRACK EGENSKAPER

De fleste nettlesere og noen operativsystemer for mobiltelefoner omfatter en Do-Not-Track(DNT) egenskap eller innstilling som du kan aktivere for å bestemme at dine personvern-innstillinger til å ikke lagre dine bevegelser på nettet. Det finnes ingen standardisert teknologi for å gjenkjenne og bruke DNT-signaler. Derfor så kommuniserer vi ikke med noen form for DNT-signaler eller andre mekanismer som automatisk viser at du har valgt å ikke bli sporet online. Dersom en standard for online-sporing blir gjeldende i fremtiden og vi må følge, så vil vi informere deg om den gjeldende praksisen i en revidert versjon av denne personvernerklæringen.

12. OPPDATERER VI VÅR PERSONVERNERKLÆRING?

Kort fortalt: Ja, vi oppdaterer denne personvernerklæringen når det er nødvendig slik at vi følger gjeldende lover og regler.

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen med jevne mellomrom. Den oppdaterte versjonen vil bli merket med «oppdatert»-dato og den oppdaterte versjonen vil tre i kraft så snart den er tilgjengelig. Dersom vi gjør større endringer i personvernerklæringen, så kan vi gi deg beskjed direkte eller legge det ut på nettsiden vår. Vi oppfordrer deg til å se gjennom denne personvernerklæringen ofte dersom du ønsker å holde deg informert om hvordan vi beskytter din informasjon.

13. HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS OM DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN?

Dersom du har spørsmål eller kommentarer rundt vår personvernerklæring så kan du sende en e-post til firma@rkkr.no eller sende post til:

RKK Rådgivning AS C. J. Hambros Plass 2C, Oslo 0164, Norway

14. HVORDAN KAN DU SE GJENNOM, OPPDATERE ELLER SLETTE DATA SOM VI HAR SAMLET INN FRA DEG?

Du kan få se gjennom, oppdatere eller slette din personlige informasjon ved å fylle ut skjemaet du finner her: https://rkkr.no/kontakt-oss/

Vi svarer på din henvendelse innen 30 dager.

RKK Rådgivning AS

Organisasjonsnummer: 923 152 075
+4792037087
firma@rkkr.no
Kontor i Oslo
Fridtjof Nansens Plass 4 , 0160 Oslo
Kontor i Trondheim
Falkenborgveien 9 (4.etg), 7044 Trondheim
Kontor i Drammen
Kontorhuset Kjellstad, 3. etasje Kjellstad Næringspark, St. Hallvards vei 3, 3414 Lierstranda
Kontor i Bergen
Lønningsvegen 47, 5258 Blomsterdalen

Følg oss gjerne på Linkedin!