Kongsvinger Brannstasjon

Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

Picture3
Picture2
Prosjektoversikt SHA
Picture1
Kongsvinger Brannstasjon skisse

Generell informasjon om prosjektet:

Kongsvinger kommune ved Kongsvinger Kommune Eiendom (KKE) som byggherre skal bygge ny brannstasjon for Glåmdal brannvesen IKS (GBI). Brannstasjonen er et nybygg og selve byggingen startet mai 2021 med en beregnet byggeperiode på 19 måneder, altså forventet ferdigstillelse høsten 2022.  Kostnaden ble anslått til 100 millioner kroner med et bruttoareal på 2985 m².

Tomten der arbeidet skal foregå er relativt flat og opparbeidet og ligger i hjørnet mellom Øvre Langelandsvei og Vardåsvegen. Tidligere har tomten huset Trafikkstasjon for Statens vegvesen, før tomten ble benyttet til næringsformål. Alle bygg etter denne aktiviteten er nå revet og tomten klargjort for bygging av brannstasjon. Tomten er på ca. 6500 m2 hvorav det meste av arealet skal opparbeides gjennom prosjektet.

RKK Rådgivnings rolle i prosjektet

RKK Rådgivning setter pris på å være med å utvikle lokalsamfunnet i Kongsvinger og omegn gjennom å bidra til å bygge en ny og sårt tiltrengt brannstasjon til byen. RKK Rådgivning har hatt rollene som koordinator prosjekterende (KP) og koordinator utførende (KU) på prosjektet, og har da fulgt prosjektet fra start til slutt.  Det innebærer å følge opp byggherren sine plikter i henhold til byggherreforskriften.

Her har vi jobbet med prosjekteringsgrunnlaget for total entreprise og utførelsaesentreprise på prosjektet for å kartlegge risiko ved hjelp av bidrag fra alle prosjekteringsfagene (RIB, RIV, RIE, ARK og andre rådgivende ingeniører). Videre har vi i samarbeid med prosjekteringsgruppa arbeidet frem spesifikke tiltak og dokumentert dette inn i SHA-plan og restrisikorapport. Siden dette var et prosjekt med flere entrepriser, ble dette gjort for alle entreprisene.

RKK Rådgivning AS

Organisasjonsnummer: 923 152 075
+4792037087
firma@rkkr.no
Kontor i Oslo
Fridtjof Nansens Plass 4 , 0160 Oslo
Kontor i Trondheim
Falkenborgveien 9 (4.etg), 7044 Trondheim
Kontor i Drammen
Kontorhuset Kjellstad, 3. etasje Kjellstad Næringspark, St. Hallvards vei 3, 3414 Lierstranda
Kontor i Bergen
Lønningsvegen 47, 5258 Blomsterdalen

Følg oss gjerne på Linkedin!