Universitetsgata 2 – Rebel

Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

SHA KU KP Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø
SHA KP KU
SHA KP KU

Generell informasjon om prosjektet:

Universitetsgata 2 et totalrehabiliteringsprosjekt av et bygg på ca. 26 000 m2. Det ble bygget et mellombygg med et glasstak på ca. 150kvm, samt at parkering og lagerareal ble transformert til bruksareal. På Rebel-prosjektet ble det utført over 400 sikker jobb analyse(SJA) og over 200 underentreprenører(UE) har deltatt på prosjektet.

RKK Rådgivnings rolle i prosjektet

Prosjektet var lokalisert i en av Oslos mest trafikkerte gater for gang og sykkelvei, i tillegg til enorme utsparinger og innheisinger av store prefabrikerte konstruksjoner.

Vi fulgte prosjektet fra start til slutt. Vårt arbeid startet I prosjekterende fase med at vi hadde rollen som koordinator prosjekterende(KP) i forprosjektet, deretter fulgte vi prosjektet videre som KP i detaljprosjektering for totalentreprisen til Skanska. Når prosjektet startet bygging så fikk vi videre tillit av Entra som coordinator utførende(KU).

Det ble gjennomført egne møter for SHA, der alle rådgivende fag gjennomgikk fareidientifisering og utarbeidelse av risikovurderinger. Dette ble gjort både for totalentreprisen og i forprosjektet. Videre deltok vår KP i prosjekteringsmøter,og fulgte opp SHA gjennom månedlige oppfølgingsmøter med byggherrens representant(BHR), prosjektleder(PL) og Entra sin SHA-rådgiver. Samarbeidet I byggherrens organisasjon var godt gjennom hele prosessen. Det foregikk periodiske særmøter med prosjekteringsleder fra Skanska for å følge tett opp risikoforholdene I detaljprosjekteringen.

Som koordinator utørende(KU) hadde man dialog med prosjektleder og byggherrens representant sammen med HMS-leder og anleggsleder fra Skanska. Sammen ble det sikret at man fulgte opp byggherrens plikter i den utførende fasen av prosjektet. Ettersom prosjektet utviklet seg og nye risikoområder ble gjort aktuelle, ble SHA-plan oppdatert og endringene kommunisert ut til byggherren Entra. KU fulgte opp byggeplass gjennom egne befaringer og vernerunder, i tillegg fulgte man fremdriften I prosjektet ved å delta på byggemøter, framdriftsmøter, relevante SJA og egne særmøter for SHA.

Linker

Informasjon rundt prosjektet:

Entras nettsider: https://entra.no/properties/universitetsgata-2/109
Rebel: https://rebel.no/
Skanska, hovedentreprenøren på prosjektet, sine sider: https://www.skanska.no/hva-vi-gjor/prosjekter/244858/Universitetsgata-2

RKK Rådgivning AS

Organisasjonsnummer: 923 152 075
+4792037087
firma@rkkr.no
Kontor i Oslo
Fridtjof Nansens Plass 4 , 0160 Oslo
Kontor i Trondheim
Falkenborgveien 9 (4.etg), 7044 Trondheim
Kontor i Drammen
Kontorhuset Kjellstad, 3. etasje Kjellstad Næringspark, St. Hallvards vei 3, 3414 Lierstranda
Kontor i Bergen
Lønningsvegen 47, 5258 Blomsterdalen

Følg oss gjerne på Linkedin!