SHA-Rådgivning

SHA ETTER KUNDENS BEHOV

RKK kan gi tilpasset rådgivning innenfor ulike faser i prosjektet. Denne rådgivningen blir lagt opp til oppdragsgivers behov med tanke på type oppdrag og lengde på oppdraget. Vårt selskap kan tilby kurs og workshops innad I deres bedrift for å utvikle SHA gjennom vår eksterne fagutvikling.

Vi kan tilby mulighetsstudier og overordnet SHA-rådgivning. RKK kan hjelpe til med opplæring av grupper og enkeltpersoner i SHA. Ellers utfører vi risikoanalyser, samt kontroll og utarbeiding av SHA-plan.

Vi er allsidige. Vi kan ta på oss oppgaver innenfor bygg og anlegg, der vi har erfaring med renovering av bygg og nybygg. Når det gjelder samferdsel gjør vi både arbeid i vei og i spor. Våre SHA-koordinatorer har den nødvendige kunnskapen om Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA), inkludert arbeidsmiljølovgivingen. Våre KU har alle utstrakt erfaring innen bygge- og anleggsarbeid. Dermed sørger vi for at byggherren ivaretar sine plikter i henhold til byggherreforskriften.

Når byggherren setter krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), og integrerer SHA som del av prosjektet, fører dette til:

 • Færre ulykker og skader.
 • Økt trivsel og lavere sykefravær.
 • Bedre rammevilkår for bransjen på sikt.
 • Mer fornøyde entreprenører og arbeidstakere.
 • Sikrere ferdigstillelse.
 • God omdømmebygging for alle involverte i prosjektet.
https://rkkr.no/wp-content/uploads/2020/03/20200206_214627988_iOS-640x480.jpg

EKSEMPLER PÅ OPPGAVER

 • Opplæring og kursing innenfor SHA og HMS.
 • Innføring i byggherreforskriften.
 • Utføre kontroller av lønns- og arbeidsvilkår.
 • HMS-kortkontroller.
 • Byggeplasskontroller.
 • Hjelp og innføring i HMSREG. RKK er superbruker innenfor systemet.
 • Utarbeide rutiner og prosedyrer med SHA og HMS.
 • Verktøy for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

TA GJERNE KONTAKT

Dersom du ønsker vårt bidrag i deres prosjekt.

  RKK Rådgivning AS

  Organisasjonsnummer: 923 152 075
  +4792037087
  firma@rkkr.no
  Kontor i Oslo
  Fridtjof Nansens Plass 4 , 0160 Oslo
  Kontor i Trondheim
  Falkenborgveien 9 (4.etg), 7044 Trondheim
  Kontor i Drammen
  Kontorhuset Kjellstad, 3. etasje Kjellstad Næringspark, St. Hallvards vei 3, 3414 Lierstranda
  Kontor i Bergen
  Lønningsvegen 47, 5258 Blomsterdalen

  Følg oss gjerne på Linkedin!