Vil du bli en av oss? Vi søker nye medarbeidere. Trykk her for mer informasjon.

RKK Rådgivning
Et SHA-selskap

SIKKERHETSKOORDINERING I ALLE LEDD

RKK Rådgivning
Et SHA-selskap

SIKKERHETSKOORDINERING I ALLE LEDD

Tjenester

https://rkkr.no/wp-content/uploads/2022/05/Meny-SHA-768x409.png

SHA-rådgivning

Tilpasset kundens behov
RKK kan gi tilpasset rådgivning innenfor ulike faser i prosjektet. Denne rådgivningen blir lagt opp til oppdragsgivers behov med tanke på type oppdrag og lengde på oppdraget.

https://rkkr.no/wp-content/uploads/2022/05/Meny-KP-e1652967952660-1280x844.png

Koordinator Prosjekterende (KP)

Hjelp i prosjekteringsfasen
I planleggingen av et prosjekt krever byggherreforskriften §13 at byggherre utnevner en koordinator for prosjekteringsfasen. En SHA-rådgiver fra RKK kan tiltre i denne rollen. Vi er fleksible og tilpasser oss til enhver tid etter entreprisen og prosjekteringen.
https://rkkr.no/wp-content/uploads/2022/05/Meny-KU2-e1652967828298.png

Koordinator Utførende (KU)

Sikre utførende fase
Våre SHA-koordinatorer har den nødvendige kunnskapen om Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø, inkludert arbeidsmiljølovgivningen. Våre KU har alle utstrakt erfaring innen bygge- og anleggsarbeid. Ved å bruke rådgivere fra RKK er dere sikret at byggherren ivaretar sine plikter i henhold til byggherreforskriften.

Prosjekter

Prosjektoversikt SHA

Nybygg

Kongsvinger Brannstasjon

Kongsvinger kommune ved Kongsvinger Kommune Eiendom (KKE) som byggherre skal bygge ny brannstasjon for Glåmdal brannvesen IKS (GBI). Brannstasjonen er et nybygg og selve byggingen startet mai 2021 med en beregnet byggeperiode på 19 måneder, altså forventet ferdigstillelse høsten 2022.

https://rkkr.no/wp-content/uploads/2021/07/Byggeplass-Olavs-Plass-160x160.jpg

Nybygg

Prosjektnavn 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

To personer med refleksvest som går befaring på byggeplass.

Nybygg

Prosjektnavn 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

SHA Befaring Stillas Spesifikke tiltak

Rehabilitering

Prosjektnavn 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

SHA-plan, SHA-koordinator, byggherreforskriften, SHA

Rehabilitering

Prosjektnavn 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø

Rehabilitering

Prosjektnavn 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

SHA-plan, SHA-koordinator, byggherreforskriften, SHA

Samferdsel

Prosjektnavn 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

https://rkkr.no/wp-content/uploads/2020/11/20200604_100356139_iOS-160x160.jpeg

Samferdsel

Prosjektnavn 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

https://rkkr.no/wp-content/uploads/2020/03/Utsikt-Trondheim-160x160.jpg

Samferdsel

Prosjektnavn 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

https://rkkr.no/wp-content/uploads/2020/03/20191005_083509108_iOS-160x160.jpg

Infrastruktur

Prosjektnavn 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

https://rkkr.no/wp-content/uploads/2020/03/IMG_0752-160x160.jpg

Infrastruktur

Prosjektnavn 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

https://rkkr.no/wp-content/uploads/2022/03/Maskinkaos-160x160.png

Infrastruktur

Prosjektnavn 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

https://rkkr.no/wp-content/uploads/2022/03/Figurer-320x310.png
https://rkkr.no/wp-content/uploads/2022/03/Figurer_medium-320x311.png
https://rkkr.no/wp-content/uploads/2022/03/Figurer_medium-320x311.png

RKK Rådgivning AS

Organisasjonsnummer: 923 152 075
+4792037087
firma@rkkr.no
Kontor i Oslo
Fridtjof Nansens Plass 4 , 0160 Oslo
Kontor i Trondheim
Falkenborgveien 9 (4.etg), 7044 Trondheim
Kontor i Drammen
Kontorhuset Kjellstad, 3. etasje Kjellstad Næringspark, St. Hallvards vei 3, 3414 Lierstranda
Kontor i Bergen
Lønningsvegen 47, 5258 Blomsterdalen

Følg oss gjerne på Linkedin!