Senior SHA-rådgiver

Vil du være med å satse på SHA?

Vi søker Senior SHA-rådgiver

Grunnet en økning i antall avtaler, samt økt etterspørsel etter våre tjenester, ser vi behovet for å utvide teamet vårt. Vi søker derfor deg som ønsker å bidra for å skape en tryggere arbeidshverdag på norske byggeplasser.

Som Senior SHA-rådgiver vil du ha en viktig rolle i å koordinere de involverte i et prosjekt, for at potensielle farer belyses og nødvendige tiltak iverksettes.

Som koordinator er samarbeid viktig. Du bør være samarbeidsvillig på tvers av både faglig ståsted og yrke. Vi mener at godt koordinatorarbeid gjøres gjennom presis og målrettet kommunikasjon. 

Det er en stor fordel om du er systematisk og godt organisert I måten du arbeider på. Vår arbeidsmetodikk krever at du har en evne til å sette deg raskt inn i digitale verktøy.

Krav
 • Minimum jobbet innenfor SHA i 3 år.
 • Må ha hatt de lovbestemte rollene Koordinator Prosjekteremde (KP) og/eller Koordinator Utførende (KU).
 • Har gjennomført Koordinatorskolen.
 • Oppdatert prosjekt-CV.
Ønsker
 • Relevant utdanning, men relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Erfaring med bruk av digitale verktøy for SHA-arbeid som HMSREG.
 • Kjent med risikovurderinger som N5814.
 • Kurskompetanse: 40-timers HMS-kurs.
 • Erfaring fra HMS-arbeid i bygg og anleggsbransjen.
Personlige Egenskaper
 • Trives med å jobbe i team.
 • Tåle å ha mange baller i luften.
 • Fleksibilitet.
 • Komfortabel med bruk av digitale verktøy.
 • Ha god formidlingsevne muntlig og skriftlig.

Som senior SHA-rådgiver kommer du til å

 • Være delaktig i det faglige fellesskapet i selskapet.
 • Være en veileder og lære opp medarbeidere i SHA-faget.
Om stillingen

Ansvarsområder

 • KP-oppdrag i prosjekterende fase av prosjekter.
 • KU-oppdrag i utførende fase av prosjekter, ofte ute på byggeplass.

Arbeidsoppgaver

 • Vurdere risiko, utarbeide tiltak og følge opp utviklingen av SHA i prosjekter.
 • Utvikle prosedyrer og rutiner for SHA.
 • Bidra faglig internt og eksternt.
Som arbeidsgiver kan vi tilby
 • Fast ansettelse.
 • Konkurransedyktig lønn.
 • Helseforsikring.
 • Trening i arbeidstiden.
 • Lunsjordning.
 • Disponerer eget kontor i våre lokaler sentralt i Oslo.

Vi tilrettelegger for at du kan utvikle din kompetanse. RKK Rådgivning AS har kompetansetiltak internt i selskapet. Vi legger til rette for kompetanseutveksling på tvers av ulike erfaringsområder innen SHA.

I RKK Rådgivning AS har vi bare ansatte som jobber med SHA-faget, noe som gjør oss unike. For å utvikle hver enkelt rådgivers kompetanse tilrettelegger vi på følgende måte:

 • Interne kommunikasjonsplattformer for faglig diskusjon og spørsmål.
 • Fagmøter internt og eksternt.
 • Fagnettverk.
 • Vi legger til rette for erfaringsoverføring mellom våre rådgivere.
 • Deltagelse i ulike faglige fora som HMS-konferansen, Koordinatorforum og Samarbeid for Sikkerhet innen Bygg og Anlegg (SfS BA). Vi tar vårt samfunnsoppdrag på alvor.

Send søknad og CV til firma@rkkr.no

Ta kontakt på 92037087 om du har noen spørsmål om stillingen.

RKK Rådgivning AS

Organisasjonsnummer: 923 152 075
+4792037087
firma@rkkr.no
Kontor i Oslo
Fridtjof Nansens Plass 4 , 0160 Oslo
Kontor i Trondheim
Falkenborgveien 9 (4.etg), 7044 Trondheim
Kontor i Drammen
Kontorhuset Kjellstad, 3. etasje Kjellstad Næringspark, St. Hallvards vei 3, 3414 Lierstranda
Kontor i Bergen
Lønningsvegen 47, 5258 Blomsterdalen

Følg oss gjerne på Linkedin!